Lämna medborgarförslag

LÄS MER

Alla som bor i Säters kommun, unga som gamla, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får invånare möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Den som ska lämna ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun. 

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget ska gälla frågor som kommunen ansvarar för. Förslaget får inte handla om personer, vara odemokratiska eller rasistiska. Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan “Vad vill du att kommunen ska göra?” Tänk på att inte lämna onödiga eller känsliga personuppgifter i etjänsten.

Hur lämnas medborgarförslag?

Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Hur behandlas medborgarförslag?

Medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förslaget. Förslagsställare har möjlighet att kort presentera sitt förslag när den anmäls samt yttra sig i samband med kommunfullmäktiges behandling av förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget väcktes.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Säters kommun
  • Inloggning via e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa