Inackorderingsbidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende och uppehälle. Inackorderingsbidrag får du under perioden september till maj.  Bidraget betalas ut månadsvis till ditt föranmälda bankkonto. 

Inackorderingsbelopp: 

 • 1 750 kr per månad, inackorderad inom Dalarnas län. 

 • 1 950 kr per månad, inackorderad utom Dalarnas län. 

Du kan söka bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år och studerar på en annan ort:  

 • kommunal gymnasieutbildning  

 • vuxenutbildning på gymnasial nivå  

 • påbyggnadsutbildning

Förutsättningar för att du ska få inackorderingsbidrag  

 • Du har minst 60 km resväg mellan hemmet och skolan. 

 • Det finns inget kollektivet färdmedel att tillgå (buss/tåg). 

 • Du ska vara inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet. 

 • Du ska vara folkbokförd i Säters kommun.  

Om du avbryter studierna,  folkbokför dig i annan kommun eller börjar pendla mellan hemmet och skolan är du skyldig att, via denna e-tjänst, meddela detta till barn- och utbildningssektorn. Om så inte sker blir du återbetalningsskyldig. 

Om du som vårdnadshavare söker åt ditt barn, och ni är två vårdnadshavare, behöver du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (e-post eller mobiltelefonnummer). Den andra vårdnadshavaren behöver gå in i e-tjänsten och signera med sitt BankID.

När beviljas inte inackorderingsbidrag?  

Skollagen reglerar undantag då inackorderingsbidrag inte beviljas (15 kap. 32 §) och gäller bland annat elever som antagits i andra hand till utbildningen.  

Inackorderingstillägg för dig som går på en gymnasial friskola  

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). 

Tänk på att du behöver ansöka om inackorderingsbidraget för varje nytt läsår.  

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bankkonto
 • E-legitimation
 • Hyresavtal
 • Intyg ifrån skolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa