Barnomsorg ansökan

LÄS MER

Du kan få förskola till ditt barn från att hen fyllt ett år fram tills hen börjar skolan. Du kan få fritidshem till ditt barn från förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 6. För att få barnomsorg ska du arbeta eller studera. Alla barn som går i förskola skrivs automatiskt över till fritidshem i samband med att barnet ska börja förskoleklass (F-klass).  Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

För de skolbarn som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats.

Är du i behov av en blankett kontakta kundtjänst tel: 0225-55000

Frågor om e-tjänsten

Josefine Bäck
josefine.back@edu.sater.se
0225-55000 vx

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@sater.se