Förtroendevalda politiker i Säters kommun

LÄS MER

I vårt register kan du söka efter förtroendevalda, se vilka förtroendevalda som är invalda i de olika politiska nämnderna, råd och förbund. Du hittar också deras kontaktuppgifter.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Frågor om e-tjänsten

Margareta Jakobsson
margareta.jakobsson@sater.se
0225-55000 vx

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sater.se