Träningstider 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Säters kommun finns två fullstora sporthallar; Skönvikshallen i Säter och Skäve Arena i Stora Skedvi. Utöver sporthallarna finns tre gymnastiksalar; Enbackahallen i Gustafs samt Klockarskolans gymnastiksal och Kungsgårdsskolans gymnastiksal i Säter.

I kommunens sporthallar prioriteras föreningar med inomhusidrott. Exempel på vedertagna inomhusidrotter är innebandy, basket, handboll, volleyboll, badminton och gymnastik.

Fritidsenheten fördelar tider:

Måndagar-fredagar kl. 16.15-22.30.
Lördagar-söndagar fördelas tider utifrån efterfrågan. Matcher läggs först och främst på helger och prioriteras före övrig verksamhet.

 

I Skönvikshallen förekommer en rad olika aktiviteter. Målsättningen med simhallen är att skapa en säker och trivsam miljö för rekreation, motion, simundervisning och vattenidrott.
 

Tider fördelas mellan tre olika huvudgrupper enligt följande prioriteringsordning:


1. Skolbad, simundervisning
2. Föreningsverksamhet inom Säters kommun
3. Övriga; privatpersoner, företag, förbund, organisationer etc.
 

Önskemål av tider för både höst- och vårtermin ska vara Fritidsenheten tillhanda senast den 31 maj varje år. Beslut om fördelning lämnas i mitten på juni via mail. 

Önskemål av tider som inte inkommit i tid kommer inte att kunna beaktas enligt prioriteringsordningens riktlinjer.

Alla verksamheter i kommunens idrottsanläggningar ska vara fria från doping, droger och alkohol.

För övriga frågor kontakta Fritidsenheten på tfn 0225-55109.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa