Installation av värmepumpsanläggning anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjord och sjövärme.

För att få installera en värmepumpsanläggning behöver du veta var var närliggande dricksvattenbrunnar, energibrunnar och små avlopp finns i närområdet. Normalt rekommenderas det minst 30 meter till närmaste anläggning. Energibrunnen bör ligga nedström en dricksvattenbrunn och uppströms en avloppsanordning. 

Det vanligaste sättet att hämta upp energi från marken är genom en borrbrunn som man monterar en kollektor i. En borrbrunn som används för detta ändamål kallas oftast energibrunn.

Handläggningstiden är ca 4 veckor. Du kan läsa mer information om installation av värmepump på kommunens webbplats

I din anmälan ska du ange 

 • Teknisk information om värmepumpen 

 • Karta med borrhålets/jordvärmeslingans placering på fastigheten 

 • Kontaktuppgifter till den entreprenör du anlitar 

Handläggningstid 

 • Om borrhål placeras närmare än 10 meter från din fastighetsgränsen, så skickar Miljö- och byggenheten remiss till  grannar. Det innebär längre handläggningstid 

 • Om jordvärme anläggs i vattenskyddsområde krävs tillstånd, ifrån Miljö- och byggenheten. Kontakta Miljö- och byggenheten innan du skickar in din ansökan. Det innebär längre handläggningstid 

Att tänka på när du fyller i anmälan 

 • Du kan spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle 

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in.* 
Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ:  

► Alternativ 1  

 • Entreprenören fyller i ärendet  i e-tjänsten och anger uppgifterna för den sökande. En länk för att signera ärendet med e-legitimation (BankID) skickas automatiskt till den sökande. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen för handläggning. 

► Alternativ 2  

 • Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. 
   

Miljö- och byggenheten tar ut en avgift på 2 324 kr, för att handlägga anmälan. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige. Avgiften betalas via separat faktura som skickas ut när anmälan är handlagd.

Att påbörja arbetet

Påbörja aldrig arbetet med din installation innan du fått beslut från kommunen.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa