Timvikarie intresseanmälan Säters kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Säters kommun har tre kommunala grundskolor med fritidshem från Förskoleklass till åk 6. Skolorna i kommunen är Kungsgårdsskolan i Säter, Enbacka skola i Enbacka och Stora Skedvi skola i Stora Skedvi samt nio förskolor i Säter. Förskolorna är öppna kl. 06.00–18.00, måndag till fredag. 
Fritidshemmen har öppet kl. 06.00–08.00 och 13.40–18.00. 

Information om att arbeta som timvikarie inom förskola och skola 

Välkommen att arbeta som vikarie hos oss på Barn- och utbildningssektorn. Här får du tillsammans med vår övriga personal göra skillnad i barnens och elevernas vardag. Här kan du läsa och sedan ansöka  om arbete som timvikarie till förskola, fritidshem och / eller skola. 

Vad innebär det att jobba som timvikarie? 

Att arbeta som timvikarie innebär att du inom en timme ska kunna vara på plats och arbeta på någon av våra skolor, fritidshem eller förskolor. Det kan gälla kortare eller längre uppdrag. Du ersätter ordinarie personal, t ex vid sjukdom och utbildning. Ibland ersätter du vid enstaka arbetspass minst 3 timmar, andra gånger under en längre period. Som timvikarie anger du själv vilka tider du är tillgänglig för arbete. Det gör du i vårt datasystem Medvind. När du behövs får du ett sms. Det innebär att du behöver ha din telefon med dig och ha koll på den de dagar du angett att du kan jobba. Har du lagt dig som tillgänglig för arbete, men du får förhinder, måste du genast ta bort tiden från Medvind, så att du inte blir bokad.

Detta kräver vi av timvikarier. 

Du ska: 

 • Kunna infinna dig på arbetsplatsen i Säter, Gustafs och Stora Skedvi, inom en timme från det att du bokas för ett uppdrag. 

 • Vara minst 18 år. 

 • Behärska svenska i både tal och skrift.

Du bör: 

 • Ha gymnasieexamen alternativt svenska som andraspråk, gymnasial nivå 2. 

 • Ha körkort och tillgång till bil då eftersom du kan bli bokad för arbete i Säter, Enbacka och Stora Skedvi. 

 • vara tillgänglig minst 3 dagar i veckan, (är du student vill vi att du är tillgänglig minst 4 gånger i månaden). 

Meriterande är: 

 • Utbildning som barnskötare/elevassistent/förskollärare/fritidspedagog eller lärare. 

 • Erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar. 

 • Att du kan vara tillgänglig hela dagar.

Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Du bör vara positiv, flexibel, ansvarsfull samt ha god samarbetsförmåga. 

Dina arbetsuppgifter som timvikarie inom förskola, fritidshem och skola 

 

Vikarie på förskola och i fritidshem 

 • Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens uppgifter. 

 • Att arbeta i barngrupp innebär exempelvis av- och påklädning, utevistelse och planerade aktiviteter med barnen såsom rörelse, matematik eller naturkunskap.  

 • Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret.  

 • Ha med dig lämpliga kläder för utevistelse och var beredd på att gå ut oavsett väder. 

 • Det är viktigt att du presenterar dig för föräldrar, personal och barnen. 

 • I förskolan förutsätts att du kan äta pedagogisk måltid med barnen och stötta dem under måltiden. 

 • Som timvikarie ansvarar du inte för att öppna eller stänga förskolan/fritidshemmet. 

Vikarie skola 

 • Du ska följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd på att improvisera om det inte finns någon planering. 

 • Du ska skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut. 

 • Du ska leda och organisera arbetet i klassrummet. 

 • Du ska samarbeta med andra lärare i arbetslaget. 

Vikarie som elevassistent 

 • Du arbetar nära ett eller flera barn som har särskilda behov. 

 • Beroende på barnets förutsättningar kan arbetet också innefatta en del omvårdnad. 

Våra förväntningar på dig som vikarie 

 • Du måste hålla tiderna som du har blivit bokad på. Detta gäller även raster. 

 • Din kalender i vårt system Medvind ska vara uppdaterad utefter hur du kan arbeta. 

 • Du ska vara en god förebild i både handling och språk, uppträda omdömesfullt och följa förskolans/skolans regler. 

 • Du ska snabbt kunna skapa relationer med barn och ungdomar, vara lyhörd för deras behov samt ta ett vuxet ansvar och kunna sätta gränser. 

 • Du ska ha förmåga att fokusera på det enskilda barnet, men även samtidigt gruppen som hel.

 • Du ska vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till olika förutsättningar.  

 • Du ska våga fråga ordinarie personal om du är osäker.  

 • Privat mobil får du använda under raster. 

 • Du får inte använda tobak under arbetstid.

 • Du får inte fotografera på jobbet.  

Vi ser fram emot din ansökan! 

När du ansöker ska du samtidigt gå in på polisen.se och begära ut ett utdrag från belastningsregistret. Detta ska lämnas in om du går vidare till intervju. Det kan ta upp till två veckor innan man får hem ett utdrag. 

Din ansökan gallras efter 6 månader. Om du fortfarande är intresserad att vara timvikarie måste du söka igen.  

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa