Kulturskolan ansökan/återbud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om våra ämneskurser hittar du på Kulturskolan.

Ansökan

Ansökan till ämneskurs sker digitalt via e-tjänst. Du får gärna ansöka till flera ämneskurser.

Antagningsbesked

Antagning till kurs när det finns plats. Det innebär att eleven kan bli antagen när som helst under läsåret. Besked om antagning kommer ske via mina sidor när eleven får plats på valt ämne. Om ni blir erbjuden lektion under skoltid måste du som vårdnadshavare kontakta rektorn på elevens skola om ledighet för kulturskolans verksamhet. 

Om det inte finns plats på vald den kurs som eleven valt, hamnar ansökan i kö. Kön är uppdelad i de olika ämneskurserna. När plats finns kommer antagningsbesked skickas via mina sidor.
 

Lektioner

Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstiden är 20-30 minuter för enskild elev eller 30-60 minuter för grupp.

Tid för enskild lektion är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och ämnesläraren.

Eleven är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår. Kommer inte eleven på en eller flera lektioner får eleven inte ersättningslektioner.

Avgift per termin

Ämneskurs                        700 kr

Ämneskurs grupp            400 kr

Syskonavgift                     200 kr     Om flera barn i en familj deltar, betalar vårdnadshavaren full avgift för ett barn, för övriga barn endast syskonavgift.

Biämne                              100 kr      Extra ämneskurs

Hyra av instrument        200 kr      Vi hyr ut blåsinstrument (ej blockflöjt), stråkinstrument och bordsxylofon.

Musikverkstad 1-3          400 kr

Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen

Avanmälan

När elev slutar ska återbud lämnas   av vårdnadshavaren via e-tjänsten.

Du som har skyddad identitet och håller på att skicka in ansökan till Kulturskolan ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta Kulturskolan för att få hjälp med din ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa