Yrkeshögskoleansökan - utbildning till specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet 

Är du utbildad undersköterska och vill ta ett karriärsteg?  Då är specialistundersköterska ett alternativ för dig! För att få mer information om utbildningen se vår hemsida: specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet

Utbildningen ger dig:

Specialiserade kunskaper om psykiatriska diagnoser och deras bakomliggande neurobiologiska och fysiologiska mekanismer. Ämnesinriktad kunskap om lagstiftning, dokumentation och handledning.
Specifik kunskap inom neurobiologi och traumateori samt kompetens att jobba med kroppsbaserade metoder som komplement till annan behandling vid traumatisk stress:

 • gynnsamma andningsövningar
 • avslappningstekniker
 • medveten rörelse
 • traumaanpassad mindfulness
 • NADA öronakupunktur/-akupressur
 • traumaanpassad yoga

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

 • psykiatrisk öppen- eller slutenvård
 • boendestöd och socialpsykiatri
 • regional, kommunal eller statlig verksamhet

Upplägg

Heltidsstudier huvudsakligen på distans. Varje vecka innehåller digitala föreläsningar, diskussioner eller gruppuppgifter.  Under utbildningen har vi 6 närträffar, totalt 13 dagar.

Utbildningen är på 41 veckor, 100 % studietakt, totalt 205 yrkeshögskolepoäng.

Start 19 augusti 2024 och slut 30 maj 2025.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasie- eller komvuxexamen.

Särskild behörighet, minst ett av nedanstående alternativ krävs:

 • Undersköterskeutbildning genom gymnasie- eller komvuxexamen
 • Fullständig yrkesutbildning till undersköterska från Komvux
 • Bevis för skyddad titel från Socialstyrelsen

Yrkeserfarenhet:

 • Minst två år, heltid eller deltid, krävs

Ändamålet med behandlingen

Ditt ärende registreras och de personuppgifterna namn, e-postadress, personnummer och mobilnummer behandlas. Behandlingen sker i ärendehanteringssystemet som verksamheten använder för att handlägga ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök IMYs hemsida (https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Barn och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se

Om du har skyddad identitet
Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via E-tjänsten. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Dahlander kunskapscentrum.

Personuppgiftsansvarig

Barn och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Mejladress
 • Mobilnummer
 • Betyg/Intyg som styrker behörighet
 • Arbetsgivarintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa