Vaccination elev samtycke

LÄS MER

Vaccination via elevhälsan kräver alltid samtycke från vårdnadshavare. Samtycket sker i PMO Samtyckesportal. Där kan du granska och besvara samtycken. Logga in i portalen genom att legitimera dig med e-legitimation (BankId eller mobiltBankID). Information från elevhälsan kommer till dig som vårdnadshavare när det finns samtycke att besvara.

När och hur ändras samtyckets status?  

Godkänt. För att samtycket ska ändra status till Godkänt krävs att samtliga registrerade vårdnadshavare har svarat och godkänt samtycket.  

Nekat. För att ett samtycke ska ändra status till Nekat krävs bara att någon av de registrerade vårdnadshavarna ha svarat nej. Det spelar ingen roll att den andra vårdnadshavaren inte svarat än.  

  

Frågor om e-tjänsten

Åsa Lindblå
asa.lindbla@edu.sater.se
0225-55000

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se