Vuxenutbildning validering, prövning och kartläggning ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vuxenutbildning validering, prövning och kartläggning ansökan

Om dina kunskaper ska valideras, prövas eller kartläggas kommer det att ske på Dahlander kunskapscenter på Skönviksområdet i Säter.

Här kan du ansöka om
•    Validering
•    Prövning 
•    Kartläggning

 

Validering

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att man får dokumentation i form av intyg och betyg på sina kompetenser.
Validering kan handla om att:

•    Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
•    Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
•    Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknadenPrövning

En prövning innebär att en eller flera lärare bedömer dina kunskaper i en kurs. Du studerar själv och får sedan göra ett eller flera prov. När du gjort alla prov sätter en lärare betyg. Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg i en kurs som du tidigare studerat och fått betyg i, eller för att få betyg i en kurs som du inte tidigare studerat.

Genom vuxenutbildningen på Dahlander kunskapscentrum har du möjlighet att göra prövningar. Om du är inskriven på en vuxenutbildning på Dahlander kunskapscentrum och har fått betyget F på en kurs du studerat genom vuxenutbildningen på Dahlander kunskapscentrum, så har du rätt att göra prövning. Det kostar då ingenting.

Har du inte studerat kursen på Dahlander kunskapscentrum och fått ett godkänt betyg på kursen du vill göra en prövning i så kostar prövningen 500 kronor per kurs. Om du betalat för en prövning men sedan ångrat dig och inte genomför den får du inga pengar tillbaka.Kartläggning

En kartläggning görs för att synliggöra en persons erfarenheter, kunskaper och kompetenser. När kartläggningen är klar får du en bedömning av vad dina erfarenheter, kunskaper och kompetenser motsvarar i det svenska skolväsendet. Dina erfarenheter, kompetenser och kunskaper kan du ha skaffat dig på olika sätt, inte bara genom att gå i skola.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Ditt ärende registreras och de personuppgifterna namn, e-postadress, personnummer och mobilnummer behandlas. Behandlingen sker i ärendehanteringssystemet som verksamheten använder för att handlägga ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök IMYs hemsida (https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Barn och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se

Om du har skyddad identitet
Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via E-tjänsten. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Dahlander kunskapscentrum.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Mejladress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa