Förstärkningsbidragsansökan till enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid större investeringsåtgärder finns möjlighet att ansöka om särskilt förstärkningsbidrag.

Riktlinjer kring vilka åtgärder som är kvalificerade för förstärkningsbidrag ses på Trafikverkets hemsida, som exempel kan nämnas:

  • Utbyte av vägtrummor
  • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
  • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd

Ombyggnad eller reparation av bro Kriterier för att erhålla förstärkningsbidrag från Säters kommun är:

  • Åtgärden ska vara godkänd och besiktad av Trafikverket och statligt bidrag ska ha utbetalats.
  • Ansökan ska ske hos kommunen på ändamålsenlig blankett.
  • Medel ska finnas tillgängliga i budget.

Vid godkänd ansökan läggs denna i turordning utifrån när ansökan inkommit till kommunen. Vid godkänd ansökan utbetalas 15 % av total kostnad. Bidraget utbetalas årligen under mars månad.

Du som har skyddad identitet ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta gatuenheten för att få hjälp med din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa