Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen bistår privata mark- eller fastighetsägare med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från sin mark. 
Innan kommunen kan vara behjälplig ska mark- eller fastighetsägaren själv försökt kontakta fordonsägaren genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta bilen. Därefter kan mark- eller fastighetsägaren skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen. 

Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. (LFF 2§ 3:e stycket) 

Tänk på att inte lämna känsliga och onödiga personuppgifter i etjänsten. Du som har skyddad identitet ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta gatuenheten för att få hjälp med din ansökan.

Kostnad 

Kostnaden för flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras markägaren/beställaren. Säters kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägare/beställare och eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa