Blomlådor som farthinder - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel. Du som har skyddad identitet och håller på att skicka in ansökan ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta gatuenheten för att få hjälp med din ansökan.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet ges möjlighet till ansökan om blomlådor. För mer information se riktlinjerna:
Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Den sökande är skyldig att:

  • Utforma och införskaffa blomlådor i enlighet med den skiss kommunen tillhandahåller: Ritning för blomlådan
  • Placera lådorna enligt bild
  • Se till att lådorna hålls i ett vårdat skick
  • Utan dröjsmål flytta lådorna om kommunen så önskar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Underskrifter ifrån grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa