Skola24

LÄS MER

Skola24 är ett webbaserat system för att se schema, göra frånvaroanmälan samt ansöka om ledighet. Skola24 finns också som app.

Frånvaroanmälan

Du kan göra frånvaroanmälan för ditt barn i grundskolan på olika sätt.

  • Vi rekommenderar i första hand appen Unikum familj, där du kan anmäla att ditt barn är frånvarande hela dagen eller del av dagen. Appen Unikum familj skickar informationen vidare till Tempus och Skola24, så att även personal på fritids får kännedom om ditt barns frånvaro.
  • Du kan också använda din inloggning till Skola24 för att göra anmälan av frånvaro för en hel dag eller del av dag.
  • Ett tredje alternativ är att ringa till en telefonsvarare, telefonnummer 0515-43612. Frånvaroanmälan kan då göras för en hel dag i taget. Du behöver barnets 10-siffriga personnummer. Om du ringer efter kl 12:00 så registreras frånvaron för följande dag

Om du inte har möjlighet att ladda ned appen Unikum Familj så går det också bra att kontakta ditt barns lärare samt fritids med ditt barns frånvaroanmälan.

Inloggning

Du som är vårdnadshavare till barn i grundskola och gymnasium loggar in med bankID.

Du kan också få en aktiveringskod skickad till den e-postadress som du har meddelat skolan i samband med skolstart. Därefter skapar du ett konto och väljer ditt användarnamn och lösenord. För att få en aktiveringskod ska du kontakta expeditionen vid ditt barns skola.

Tänk på att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till Skola24. Lämna inte ut dessa uppgifter till obehöriga!

Ledighetsansökan

Som vårdnadshavare ansöker du om ledighet för ditt barn i Skola24. Inloggning till Skola24 för samtliga vårdnadshavare krävs, då ansökan kräver samtycke av samtliga vårdnadshavare.

Om du inte har tillgång till BankID så kan du kontakta receptionen på Säters kommun och begära blanketten “Ansökan om ledighet för elev”. Telefonnummer till receptionen är 0225- 550 00.

Schema

Genom din inloggning i Skola24 så kan du ta del av ditt barns schema, både via webbsidan och appen.

Frågor om e-tjänsten

Viktoria Robertsson
0225-55 000 (vxl)

Personuppgiftsansvarig

Barn och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se