Tempus

LÄS MER

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet.

I Tempus registrerar vårdnadshavare barnets närvarotider i förskolan och fritidshemmet.

  • När ditt barn får en plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du automatiskt ett konto i Tempus.
  • Ladda ner appen  Tempus Hemma, finns i App Store och Google Play.
  • Du väljer Säter som område och därefter loggar du in med bank-id.

Vad händer när jag har skaffat ett konto i Tempus?

Personalen på förskolan/fritidshemmet använder Tempus för att skicka ut information till vårdnadshavare. Så snart du har skaffat ett konto i Tempus så kommer du att få ta del av informationen.

Tempus har också en automatisk funktion för att påminna dig som vårdnadshavare om att registrera ditt barns schema. Du får ett mejl från Tempus med uppmaning att registrera schema, om det inte finns för kommande vecka. Om du får mejlet innan ditt barn har börjat sin placering, kan du markera barnet som Ledig tills schema finns registrerat.

Registrera ditt barns närvarotider på förskolan/fritidshemmet så att personalen vet när du lämnar och hämtar ditt barn. Under introduktionsperioden i förskolan bestämmer personalen tillsammans med dig hur barnet ska närvara på förskolan.

Inför lov vill förskolan och fritidshemmet veta ditt barns närvarotider i god tid. Då kommer du att få ett mejl från Tempus att se över schema och registrera dessa närvarotider.

Frågor om e-tjänsten

Josefina Olerås
0225-55 000 (vxl)

Personuppgiftsansvarig

Barn och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se