Lämna synpunkter, klagomål, beröm eller ställ en fråga till Säters kommun

LÄS MER

Dina synpunkter och frågor är mycket värdefulla i vårt ständiga utvecklingsarbete. Framför allt är de viktiga för att du som inte är nöjd ska kunna få rättelse eller en förklaring. 

Vad som kan orsaka missnöje eller behov av att få lämna synpunkter är individuellt. Det viktiga är att var och en som upplever sig illa eller orättvist behandlad eller vill lämna andra synpunkter ska tas på allvar. Det är den egna upplevelsen som avgör.

Det kan exempelvis handla om:

  • Bemötande – negativt eller positivt av anställda eller förtroendevalda.
  • Tillgänglighet – telefontider, besökstider, nåbarhet, öppethållande etc.
  • Handläggning – handläggningstid, delgivning, samarbete med handläggare eller personal.
  • Inflytande delaktighet – omfattning, form.

Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Vill du felanmäla allmänna miljöer i Säter det kan gälla till exempel gator, parker och lekplatser. Gör du det bäst via länken. https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/infracontrol/

Offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Säters kommun blir en allmän handling som registreras hos oss.

Dina inlämnade personuppgifter kommer att förtecknas i ett dataregister hos kommunen och behandlas enligt Dataskyddsförordning

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera de synpunkter som vi får in från dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa