Kompostering av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om att kompostera ditt eget hushållsavfall. Anmälan görs för att garantera att din kompost inte är till besvär för grannar och djur genom att lukta illa, dra till sig skadedjur eller sprida smitta. Kostnaden för anmälan är 2 380 kronor (enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige).

För en fungerande kompostering

För att komposteringen skall fungera under hela året så bör du använda dig av en så kallad varmkompost. För all kompostering gäller att den måste skötas så att det inte stör omgivningen. Ska den fungera bra är det viktigt med rätt fukthalt, rätt balans mellan kol och kväve, samt att materialet i komposten syresätts ordentligt. Om dessa kriterier inte uppfylls sker inte den önskade nedbrytningsprocessen, utan en illaluktande förruttnelseprocess.

Vad kan jag lägga i min kompost?

Du kan kompostera alla slags matrester, både tillagade och råa, hushållspapper och blommor.

Uppgifter i anmälan

För att fylla i din anmälan behöver du bland annat veta fastighetsbeteckningen där komposten ska placeras och uppgifter om din kompostbehållare (storlek, fabrikat, modell).

Vad händer med mitt befintliga ventilerade kärl (bruna tunnan)?

När din anmälan om hemkompost blivit godkänd så kommer Säters kommun att hämta ditt nuvarande ventilerade kärl (brunna tunnan) för komposterbart avfall.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta med kompostens placering
  • Ritning och beskrivning över kompostens konstruktion (vid egentillverkad kompost)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa