Stipendier och priser

LÄS MER

Ansök eller lämna förslag.

Varje år delar vi ut en rad priser och stipendier i Säters kommun. Tiden för inlämning av förslag och ansökningar är den 1 september – 7 oktober. Du kan ansöka eller föreslå personer som är födda, uppvuxna, bosatta i eller på annat sätt har anknytning till kommunen samt för lokala föreningar.

Här kan du söka/ge förslag på:

  • Kulturpris
  • Ungdomsledarstipendium
  • Miljö- och naturvårdspris
  • Ung Grokraft
  • Kulturstipendium för unga

Kulturpris

Kulturpriset kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap, kulturmiljö eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.

Vem kan få priset?

Kulturpriset kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen. Kulturpriset är 10 000 kr.

Kulturstipendium för unga

Stipendiet avser uppmuntra och stimulera ungdomar till fortsatt utövande och upptäckande av konst och kultur.

Stipendiet utdelas exempelvis till en ungdom/grupp som gjort skillnad för andra unga, berikat kulturlivet i Säter, visat på en särskilt konstnärligt djup eller engagemang och/eller som har god potential att utvecklas vidare inom sin konstform.

Vem kan söka stipendiet?

Sökanden ska vara mellan 16-26 år, bosatt, verksam eller ha annan särskild anknytning till Säters kommun. Det kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp. Stipendiesumman är 10.000 kr.

Ungdomsledarstipendium

Stipendiet tilldelas en ungdomsledare som bedöms vara så pass meriterad att en officiell belöning är befogad. 

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiaten ska ha fyllt 18 år och ska under minst 3 år ha verkat aktiv som ungdomsledare inom ideell organisation med verksamhet förlagd till Säters kommun. Beloppet är 10 000 kr. 

Miljö- och naturvårdspris

Priset tilldelas den eller de som nedlagt ett omfattande och betydelsefullt arbete för miljö- och naturvården i Säters kommun. 

Vem kan söka?

Priset kan ges till enskilda personer, föreningar eller företag. Det nedlagda arbetet ska vara av ideell karaktär, eller väsentligt mer långtgående än vad som kan krävas utifrån gällande lagstiftning. Mottagarna behöver inte vara folkbokförda i Säters kommun. Beloppet är på högst 10 000 kronor per pris. 

Ung Grokraft

Tilldelas en ungdom som under året varit en god förebild  i Säters kommun genom att på något vis handlat på ett sätt som kommit andra ungdomar till del eller på något annat vis agerat på ett föredömligt sätt. 

Vem kan söka?

En ungdom mellan 12-20 år som varit en god förebild. Beloppet är 5 000 kr. 

Om du eller någon du vill föreslå har skyddad identitet ska du INTE  använda e-tjänsten. Hör av dig till e-tjänstens kontaktperson för att få hjälp med din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa