Kommunalt driftbidrag till enskild väg ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är väghållare för en enskild väg inom Säters kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt.

Bidraget ska vara ett stöd för den dagliga driften av vägen som exempel vinterväghållning, grusning, hyvling med mera.

Ansökan ska vara inskickad senast den 15 januari. Beviljat bidrag betalas ut senast sista februari. Bidrag utbetalas i efterskott för föregående år.

Bidraget kan sökas antingen som enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen. 

Du som har skyddad identitet ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta gatuenheten för att få hjälp med din ansökan.

För att få kommunalt bidrag:

· Ska vägen vara öppen för boende längs vägen samt för allmän trafik.

· Ska väg som ej erhåller statligt bidrag vara minst 200 meter.

· Ska väg som ej erhåller statligt bidrag eller ingår i vägförening ska utgöra utfart från bebyggelse med permanentboende.

För att veta om driftbidraget för enskild väg vänligen läs policyn.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Översiktskarta för aktuella vägar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa