Frivilliga insatser för flyktingar från Ukraina

LÄS MER

Vill du hjälpa till med din tid, saker eller kunskaper? 

Säters kommun samlar ihop vilka möjligheter Säters kommuns invånare har för att hjälpa till med mottagandet av flyktingar från Ukraina. 

Just nu vet vi inte hur många det kommer, och därför förbereder vi för att ha resurser tillgängliga när de behövs. 

I E-tjänsten kan du anmäla att du kan hjälpa till på olika sätt. Om det du kan hjälpa till med behövs, kommer vi kontakta dig när det är aktuellt. Det betyder att vi kanske inte kontaktar dig direkt, utan det blir om och när behovet finns av just det du kan erbjuda.  

Att du berättar vad du kan hjälpa till med vid behov, är väldigt värdefullt. Då kan kommunen snabbt agera om det kommer många flyktingar med stora behov.  

Därför är det också viktigt att du meddelar om du inte längre kan bidra med det du anmält tidigare. Det gör du också via E-tjänsten.  

Kan du inte använda E-tjänsten kan du få hjälp på biblioteken i kommunen eller i Rådhuset i Säter. 

Stort tack för ditt engagemang! 

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • vad kan du hjälpa till med?

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa