Bidrag till samlingslokal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag till samlingslokal är ett verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förvaltar samlingslokal och som har som huvudsyfte att hyra ut lokalen.  

Verksamhetsbidraget är Säters kommuns stöd till lokala bystugor/samlingslokaler och ska användas till föreningens verksamhet. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i Säters kommuns byar.  

När föreningen ansöker om bidrag ska följande information lämnas:

  • Verksamhetsberättelsen,  
  • Antal medlemmar,
  • Genomförda aktiviteter föregående år.


Er förening kan beviljas 5 000 kronor per år. Ansökan ska göras i E-tjänsten, senast 15 maj aktuellt år. 

Har du frågor? Kontakta Fritidsenheten på telefon 0225-55109. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa