Kulturmiljöprogram kontaktformulär

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kulturmiljöer med byggnader och lämningar i landskapet är en stor resurs som ger förankring, trivsel och ökar det ekonomiska värdet.

Nu genomförs en inventering av byggnader och miljöer som ska ligga till grund för ett strategiskt kulturmiljöprogram i Säters kommun. Målet är att synliggöra resurser och möjliggöra en samhällsutveckling i samklang med äldre kulturmiljöer.

Inventeringen kommer att pågå till sommaren 2023 och genomförs på kommunens uppdrag av kulturmiljöutredare från WSP.

Här kan du ställa frågor om projektet och har möjlighet att lämna in historisk information om fastigheter och kulturlämningar.

Tänk på att inte lämna onödiga personuppgifter i etjänsten. Endast fakta av betydelse för helhetsbilden kan komma att användas i inventeringen. 

Om ditt material kommer att användas blir du kontaktad. Övrigt material lagras enbart under projektets tid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa