Arkivförfrågan handlingar från arkivet

LÄS MER

Här kan du begära ut handlingar från kommunens arkiv. I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter. Det är till exempel betyg och andra handlingar från skolor, personakter, bilder, protokoll från de politiska nämnderna samt äldre bygglovshandlingar.

I kommunarkivet finns även ett fåtal enskilda arkiv, alltså arkiv från exempelvis privata personer, föreningar och företag. I kommunarkivet kan det även finnas handlingar som är av intresse för forskning.

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har du rätt att vara anonym. 

Du måste identifiera dig för att få ta del av sekretessbelagda handlingar.

Om du har skyddade personuppgifter eller vill vara anonym kan du skicka ett brev till Säters kommun, Arkivet, Rådhuset, 783 27 Säter eller lämna in din skriftliga fråga i kommunens reception, Åsgränd 2 i Säter.

För att få veta om din förfrågan kostar något. Taxa för utlämnande och kopiering av handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa