Beräkna barnomsorgsavgift

LÄS MER

Avgift tas ut från och med första introduktionsdagen. Du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett hur mycket eller lite platsen används.

  • Om du är ensamstående så är det din egen inkomst som är hushållets inkomst.
  • Om du bor tillsammans med en annan vuxen, så är det både din inkomst och din partners inkomst som är hushållets inkomst. Vid förändring i familjen ska detta meddelas till Barn- och utbildningssektorn.

Avgiften beräknas i procent av hushållets skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej.

Barn 3-5 år med en förskoleplats har från höstterminen de fyller 3 år ett avdrag på avgiften med 150:- / månad.  Detta avdrag har man under september till maj månad vilket är under samma period som Allmän förskola erbjuds.

  • Barn 1 (det yngsta barnet) = 3% av bruttoinkomst
  • Barn 2 = 2% av bruttoinkomst
  • Barn 3 = 1% av bruttoinkomst
  • Barn 4 och följande = gratis

Via vår e-tjänst kan du beräkna hur stor avgiften blir för ditt hushåll.

Frågor om e-tjänsten

Josefine Bäck
josefine.back@edu.sater.se
0225-55000 vx

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
dso.sater@jpinfonet.se